Daglicht voorbeelden


Voorbeelden daglicht projecten

DAGLICHT IN GEBOUWEN OPTIMALISERENIn de publicatie ‘Living daylight – Daglicht in de Architectuur’ worden uiteenlopende voorbeelden beschreven van projecten waar daglicht een belangrijke rol heeft gespeeld. Door middel van interviews met de architecten wordt inzicht gegeven in overwegingen, mogelijkheden en ontwikkelingen in het toepassen van daglicht in uiteenlopende projecten.

Hogeschool voor de kunsten in arnhem
bron: Climaticdesign.nl

Hoge School voor Kunsten te Arnhem

De Hoge School voor Kunsten te Arnhem is gevestigd op de Arnhemse kunstcampus aan de Rijn in een ondergronds gebouw van architect Hubert-Jan Henket. Een bijzondere locatie voorzien van de modernste faciliteiten, 23 studio’s, een theater en twee presentatiestudio’s. Door het vrijwel volledig glazen dak stroomt daglicht (met name bovenlicht) onbelemmerd naar binnen. De omgeving van het bestaande schoolgebouw (een ontwerp van Rietveld), te weten de rand van de stuwwal aan de zuidkant van het Veluwe massief, was aanleiding om ondergronds te bouwen. Iedere uitbreiding bovengronds zou het stadsbeeld langs de oever van de Rijn danig verstoren.

Paviljoen De Posbank

Posbank paviljoen rheden - duurzaamgebouwdPaviljoen De Posbank, gelegen in het Nationaal Park Veluwe-zoom, is een theehuis midden in de natuur. Door het toepassen van verdieping hoge ramen is nauwelijks kunstlicht nodig.

Basisschool De Sokkerwei

Basisschool De SokkerweiTe Castricum Opvallend in het energetisch concept voor ‘De Sokkerwei’ is het beperken van de warmtebehoefte door gebruik te maken van de lichaamswarmte van de kinderen, en door HR-warmteterugwinning uit de ventilatielucht, hoge thermische isolatie, gunstige oppervlakte/inhoud-verhouding, het benutten van zonnewarmte en zonlicht, efficiënte en energiezuinige verlichting, pompen en ventilatoren, individuele naverwarming per lokaal en zonnecellen. Alle benodigde verkeersruimten voor ontsluiting van onder andere de klaslokalen is gecomprimeerd tot een ‘arena’ in het centrum van de school. Via bovenlichten is deze ruimte altijd hel verlicht. Integrale schoolactiviteiten en de naschoolse opvang kunnen hier plaatsvinden.

Balans [de] – basisschool

Balans [de] - basisschool
bron: www.ELV.nl
Leidschendam Het sheddak, dat de volledige verdieping overdekt, zorgt voor daglicht boven de centrale ruimte. Gekozen is voor een gelijkmatige toetreding van het noorderlicht. De gangwanden zijn uitgevoerd met glas om het licht afkomstig van het sheddak ook de in lokalen te kunnen benutten. Verder zijn de ramen in de gevels van de lokalen hoog geplaatst om zoveel mogelijk gebruik te maken van invallend daglicht. Tevens zijn reflectiepanelen aangebracht, die het daglicht verder de lokalen in moet weerkaatsen.

De grift

De Grift -Apeldoorn, om voldoende licht in de ondiepe vertrekken te krijgen is gebruik gemaakt van het ‘bounce’ principe. Aan onder- en bovenzijde van de ramen zijn reflecterende gebogen aluminiumvlakken aangebracht, die zowel daglicht als kunstlicht naar binnen kaatsen. Met behulp van computersimulaties en een modelkamer is de daglichttoetreding berekend. De nieuwe verlichtingsinstallatie in de kantoren bestaat uit zuinige, hoogfrequente, daglicht-geschakelde verlichtingsarmaturen, die in een koof boven de ramen zijn aangebracht.

Waterschap Vallei en Eem

daglicht systemenWaterschap Vallei en EemWaterschap Vallei en Eem – Leusden Om het energieverbruik te verminderen is gekozen voor een gering raamoppervlak. De beperking van binnendringend daglicht wordt gecompenseerd door een atrium met een sheddak. Boven de gang-zone op de bovenverdieping zijn doorzicht-zonnepanelen geplaatst, die een voortdurend veranderend gefilterd daglicht doorlaten en die in 10% van de elektriciteitsbehoefte voorzien. Ventilatie, zon-toetreding, verlichting en verwarming zijn individueel te regelen. Via een daglichtregeling en aanwezigheidssensoren wordt het energieverbruik voor verlichting beperkt.

Adverium – kantoorgebouw met showrooms

Adverium - kantoorgebouw met showroomsDrachten Aan de snelwegzijde bevindt zich de grote serre, de ‘eye-catcher’ van het Adverium. Het is een sterk over-gedimensioneerde gang- en galerijruimte, die bescherming biedt tegen geluidsoverlast. Het aangename klimaat in de winter en tussen seizoenen is het gevolg van de instraling van de zon op het grote glasvlak op het zuiden. In de zomer loopt de temperatuur niet te hoog op dankzij een uitgekiend ventilatiesysteem en zonwerende lamellen waarin zonnecellen zijn aangebracht.

Kantoorgebouw Hoogheemraadschap

Kantoorgebouw Hoogheemraadschap te Leiden In dit kantoorgebouw is bijzondere aandacht besteed aan het gebruik van daglicht. Bovendien zijn maatregelen getroffen om het aandeel stralingswarmte te vergroten (wand- en vloerverwarming) waardoor minder luchtstromingen optreden.

Belastingkantoor Enschede

daglicht plankenBelastingkantoor Enschede – kantoorgebouw, Enschede De raampartij van de kantoorgevels is in twee delen opgesplitst. In het bovenste gedeelte (het lichtraam) is zonwerend glas geplaatst en ontbreekt zonwering. Door middel van een reflecterende plank, aan de binnenzijde van de gevel tussen het licht- en het kijkraam, wordt het daglicht op het plafond weerkaatst. Deze plank bestaat uit een aluminium gezette plaat. De onderste glasstrook doet dienst als kijkraam en waarborgt het uitzicht. Door middel van buiten-zonwering kan hier de hoeveelheid invallende zonnestraling worden gereguleerd.