Daglicht interieur


 

Interieur

De mate van daglichttoetreding wordt bepaald door de gebouwvorm en bijhorende lichtopeningen.

DAGLICHT IN GEBOUWEN OPTIMALISERENDe spreiding van dit licht in een vertrek is vervolgens afhankelijk van de vorm, materialisatie en kleur van de ruimte en de indeling. In de eerste plaats is het gebruik en de bijhorende indeling van een ruimte van belang. Hierbij hoort immers een bepaalde wens ten aanzien van de verlichting-sterkte en -verdeling. Bij een kantoorvertrek is het van belang een minimale lichtsterkte (250-500 lux) voor het werkvlak aan te houden en verblinding en teveel aan contrast te voorkomen. Met name bij beeldschermwerk is een goed lichtcomfort vereist. Door de lage verlichtingssterkte van het beeldscherm (30-60 lux) en de hoge verlichtingssterkte van ramen is er door te grote luminantie-verschillen snel kans op verblinding. Daarnaast moet worden gelet op de indeling van het vertrek zodat hinderlijke lichtreflecties op het beeldscherm worden voorkomen.

De volgende verhouding moet hierbij worden gehanteerd: beeldscherm / tekstvak : werkvlak : werkomgeving : daglichtopening/kunstverlichting = 1 : 3 : 10 : 20/40. 

daglicht en interieur
bron: www.typischroos.nl   (interieur styliste)

Door de verschillende vlakken van het interieur in goede reflecterende materialen en kleuren uit te voeren wordt een bijdrage geleverd aan reflectie en hiermee een goede lichtspreiding van het binnenvallende licht. Voor de reflectiegraad van het interieur dient het volgende te worden aangehouden: plafond sterk reflecterend uitvoeren, wand uitvoeren met een middelmatige reflectiewaarde, vloer uitvoeren met een lage reflectiewaarde. Zeker bij het toepassen van daglichtsystemen is het belangrijk een hoge waarde te kiezen voor de reflectiewaarde van het plafond. Hierbij is een diffuse reflectie aan te bevelen om hinderlijke schitteringen en verblinding te voorkomen. Naast de materialisatie kan ook de vorm van de ruimte worden afgestemd op de daglichttoetreding. Een aflopend plafond of een koof zal ter plaatse van de gevel ruimte scheppen voor een hoog bovenraam, waarmee het  vertrek dieper kan worden belicht.

 

Bron: Ministerie van Volkshuisvesting
Publicaties • EnergiebesparingsMonitor gebouwde omgeving 2003; SenterNovem, Utrecht; 2004 • Living Daylight – Daglicht in de architectuur; Aeneas, Boxtel; 2006 • Daglicht in het ontwerp van utiliteitsgebouwen; SBR, SenterNovem, Rotterdam; 2003 • Praktijkboek Gezonde Gebouwen; SBR, Rotterdam; 2002 • Lekker Licht – Een pleidooi voor natuurlijk licht; SenterNovem; nr. 2 – 2005