Daglicht informatie


Draag bij aan daglicht informatie!

Heeft u interessante informatie, kennis met betrekking tot daglicht in gebouwen, daglichtsystemen of daglicht algemeen.

Vindt u een vermelding bijdragen , laat het weten info@dakidak.nl

Daglicht informatie waar?

Stichting Living Daylights.

DDAGLICHT IN GEBOUWEN OPTIMALISERENaglicht vormt een van de belangrijkste bouwstenen van architectuur. Het is onontbeerlijk voor de gezondheid en productiviteit van de mens. Daglicht is bovendien gratis en de enige echt duurzame lichtbron. Vanuit deze achtergrond promoot de Stichting Living Daylights een goede toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. Door beschikbare kennis te bundelen, te ontsluiten en te verspreiden fungeert de stichting tevens als kennisnetwerk en intermediair richting ontwerpers en architecten. Meer informatie is te vinden op de website

www.livingdaylights.nl

Fitlicht NL

Een toenemend aantal ontwerpers en opdrachtgevers is zich bewust geworden van de rol die daglicht speelt bij werkprocessen. Maar ook van de hinderlijke rol die al te veel daglicht kan spelen bij beeldschermwerk.daglichtsystemen voor een aangenaam leefklimaat Fitlicht NL is een vereniging waarin onder andere leveranciers, adviesbureaus, architectenbureaus, (semi) overheidsorganisaties en opleidingsinstituten het lidmaatschap vervullen. Doel is het doen van (technisch) onderzoek en langs die weg het gebruik van daglicht bevorderen. De vereniging is in het voorjaar van 2005 opgericht.

Kennis Centrum Ondergronds Bouwen

De aandacht voor ondergronds bouwen neemt de laatste decennia fors toe, om kwalitatief hoogwaardige locaties optimaal te kunnen benutten. Grote warenhuizen hebben steeds vaker ondergrondse verdiepingen, en het gebruik van metro en andere ondergrondse verblijfplaatsen hebben de kennis over veiligheid en perceptie daarvan sterk doen toenemen. Het Centrum Ondergronds Bouwen stelt zich ten doel een blijvende en duurzame bijdrage te leveren aan de versterking van de kenniseconomie. In dat kader wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van (dag)licht in ondergrondse gebruiksruimten. Licht, groen en doorzicht (=oriëntatie) via zichtlijnen zijn belangrijke aspecten van de perceptie van veiligheid. Door toepassing van grote glas-overkapte ruimtes en het gebruik van atria kan een atmosfeer worden gerealiseerd waarin mensen zich goed voelen, al of niet onder het maaiveld. In Amerika bestaan zelfs ondergrondse kantoren, in Kansas-City bijvoorbeeld. Het heeft een aantal voordelen: stormbestendig, wintervast, gelijkmatige temperatuur en lage exploitatiekosten. Medewerkers is gevraagd hoe het is om hele dagen onder de grond te verblijven. De antwoorden waren veelal positief onder een aantal voorwaarden: het geregeld zien van daglicht en het ontmoeten van mensen scoorden hoog onder de vereiste voorwaarden. Gewenning, keuzemogelijkheden en de aanwezige voordelen (bv onafhankelijkheid van het weer) deden de rest.

 

http://www.cob.nl/

Daglicht in het ontwerp van utiliteits-gebouwen (naslagwerk)daglicht in het ontwerp van gebouwen

Daglicht in het ontwerp van utiliteitsgebouwen, Kennis- en inspiratiebron voor architecten. Deze publicatie wil een rol vervullen in het overzichtelijk beschikbaar maken van kennis om daglicht op een goede manier in gebouwen te krijgen. Voor een beter comfort, een prettige werkomgeving en voor de toepassing van meer duurzame energie in de vorm van daglicht. De focus ligt op utiliteitsgebouwen waar de aanwezigheid van de mens centraal staat: kantoren, scholen, logiesgebouwen en niet-klinische gezondheidszorggebouwen met een verblijfsfunctie. Aan bod komen onderwerpen als hoe een goed daglichtontwerp eruit ziet en dat licht een belangrijk en veelzijdig vormgevend element kan zijn.

van SBR / Novem Auteur: ir. G.P.M. van Cruchten ISBN 978 90 5367 381 2

Daglichtsystemen en visueel comfort (handleiding)

daglichtsystemen en visueel comfortWanneer onbeperkt gebruik gemaakt wordt van daglicht om een zo laag mogelijk energiegebruik voor de kunstverlichting te realiseren kan dit leiden tot problemen met het visuele comfort in de ruimte. Door de toetreding van daglicht tijdelijk of permanent te verminderen wordt meestal het nagestreefde doel niet bereikt: vermindering van het energiegebruik wordt niet gehaald zonder visueel comfort. De handleiding ‘Daglichtsystemen en visueel comfort’ biedt methoden om het visuele comfort in situaties met daglichtsystemen te bepalen. Een helder licht op werkplekverlichting deze publicatie is bedoeld om duidelijkheid en inzicht te geven aan organisaties en personen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van lichtinstallaties die dienst doen als werkplekverlichting in het kader van belichten van werktaken in bedrijven, organisaties en utiliteitsgebouwen. Veel aandacht wordt besteed aan de aspecten die een rol spelen bij het ontwerp van verlichting, waarbij er speciale aandacht is er voor de inbreng van daglicht.

van Stichting Bouwresearch en Stichting ISSO, auteur: Martine Velds, ISBN 90-5367-309-1

Renovatieprofs

Op de site van Renovatieprofs staan interessante artikelen en nieuwtjes voor de geintresseerde over uiteen lopende onderwerpen enkele zijn hieronder uitgelicht.

  1. VivaVitro VSS schuifdakraam met vast zijlicht in stro dak AmerongenZONTOETREDING WORDT BIJ TRIPLE GLAS VAAK UIT HET OOG VERLOREN.Eigenlijk maakt het qua kosten niets uit: duurder (en beter isolerend) glas met een minder goed isolerend kozijn kost hetzelfde als goedkoper glas met een thermisch beter kozijn. Kies dus bij voorkeur een
    goed geïsoleerd kozijn met een iets minder geïsoleerd maar transparant glas, want daarmee haal je ook nog eens extra zonlicht en dus warmte binnen. (lees hele artikel)
  2. ​ENERGIENEUTRAAL BOUWEN VRAAGT OM KVT+ KOZIJNEN. Nu energieneutraal bouwen trend is in Nederland, zal de kozijnenmarkt een antwoord moeten vinden op de groeiede vraag naar kozijnen die hiervoor geschikt zijn. Ik hou graag een warm pleidooi voor energieleverende ramen. Nederland is toe aan een nieuw type kozijn, bijvoorbeeld het KVT+ kozijn.over daglichttoedrtreding en de energiebalans (lees hele artikel)