Daglicht Juridische aspecten


Juridische aspecten

Arbeids-omstandigheden-besluit

Het Arbobesluit stelt: In een uitwendige scheidingsconstructie van een besloten ruimte waar overdag door iemand gemiddeld meer dan twee uur arbeid wordt verricht, zijn doorzichtige lichtopeningen aangebracht waardoor daglicht kan toetreden. Het gezamenlijk oppervlak van de lichtopeningen bedraagt ten minste 5% van het vloeroppervlak van die ruimte. Werken uw werknemers meer dan twee uur per dag op dezelfde werkplek? Dan moet op minstens 5% van het vloeroppervlak daglicht schijnen. Zorg dus voor voldoende raamoppervlak, voldoe aan de juridische aspecten.

Bouwbesluit

daglichtsystemen: daglicht en gezondheidHet Bouwbesluit (op grond van de Woningwet) stelt eisen aan daglicht, maar ook aan uitzicht vanaf de werkplek. Deze eisen gelden voor ‘niet tot bewoning bestemde gebouwen’, dus voor kantoren en dergelijke. Het Bouwbesluit vereist dat er voldoende daglicht binnenkomt en dat mensen naar buiten kunnen kijken, voldoe aan de juridische aspecten.

 

Normen

NORM NEN-EN 12464-1:2011 nl Licht en verlichting – Werkplekverlichting 

Toepassen ervan draagt bij aan de kwaliteit van verlichting en er kunnen zo claims achteraf worden voorkomen. Met de komst van de nieuwe norm is het begrip’standaardverlichtingssterkte’ vervangen door verlichtingstabellen voor verschillende werkruimten en is daglichtafhankelijke schakeling (daglichtschakeling) van verlichting goed toepasbaar.

Deze Europese norm specificeert verlichtingseisen voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimten, die tegemoetkomen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Hierbij is uitgegaan van mensen met een normaal gezichtsvermogen. Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen. Deze Europese norm geeft eisen voor lichtoplossingen voor de meeste werksituaties binnen en hun gerelateerde omgeving in termen van kwantiteit en kwaliteit van verlichting. In aanvulling hierop worden aanbevelingen gegeven voor een goede verlichtingspraktijk, voldoe aan de juridische aspecten.

 

MEER INFORMATIE > NEN-EN12464-1 Nieuwe norm voor werkplek verlichting

bron:  Technische Unie